Styrelsen 2018

Ordförande
Pirjo Söderberg

Vice Ordförande/ledamot
Carin Stenlund

Sekreterare/ledamot
Jenny Lundell

Ledamöter
Charlotte Stomvall
Ann Karlsson
Lena Eriksson


Suppleant
Cecilia Eriksson


Kassör
Mikaela Söderberg
 

Övriga Uppdrag 2018


0735 1478 83


0706 1686 48


0706 7874 910739 0473 61
0736 1894 15


 


pirjo_soderberg@hotmail.com


carin.stenlund@comhem.se


jennylundell@gmail.com


charlotte.stomvall@alfalaval.s
annenkarlsson@hotmail.com
cissilini87@gmail.commikkiz86@hotmail.com

Kansliet
Pirjo Söderberg

Revisor
Birgitta Hoflin

Revisorsuppleant
Marina Engström

Valberedningen

Sammankallande

Anna Sandin

Ledamot
Margareta Lindius

Områdesgruppen 2018


0735 1478 83


0737 7634 02


nykk.pirjo@gmail.com


birgittapasjohaga@telia.comannassmail@yahoo.com

Björn Hägglöf
Oskar Svanqvist
Torsten Wickman


0704 6196 94
0703 9842 28

bjorn.hagglof@gmail.com
laserufo@hotmail.com
wickman.torsten@gmail.com