Styrelsen 2017

Ordförande
Pirjo Söderberg

Vice Ordförande
Inger Hägglöf

Sekreterare
Inger Hägglöf

Ledamöter
Cecilia Eriksson
Ann Karlsson
Jenny Lundell
Carin Stenlund

Suppleant
Charlotte Stomvall
Therese Egermark Winscher

Kassör
Mikaela Söderberg


 

Övriga Uppdrag 2017


0735 1478 83


0702 3990 11


0702 3990 11


0736 1894 15
0739 0473 61
0706 7874 91
0706 1686 48


0766 4559 09
0703 8089 96


 


pirjo_soderberg@hotmail.com


inger.hagglof@gmail.com


inger.hagglof@gmail.com


cissilini87@gmail.com
annenkarlsson@hotmail.com
jennylundell@gmail.com
carin.stenlund@comhem.setherese@trepes.se


mikkiz86@hotmail.com

Kansliet
Pirjo Söderberg

Revisor
Birgitta Hoflin

Revisorsuppleant
Marina Engström

Valberedningen

Sammankallande

Anna Sandin

Ledamot
 

Områdesgruppen 2017


0735 1478 83


0737 7634 02


nykk.pirjo@gmail.com


birgittapasjohaga@telia.comannassmail@yahoo.com

Björn Hägglöf
Oskar Svanqvist
Jörgen Westerberg
Torsten Wickman


0704 6196 94
0707 6184 04
0703 9842 28

bjorn.hagglof@gmail.com
laserufo@hotmail.com
revarens@telia.com
wickman.torsten@gmail.com